0
Централен офис:
ул. Търговска №8, етаж 2
Елхово
България
Тел: +359 877777960
+359 885841230
+359 887762939
Факс: +359 478 88470Разстояние до морето
Типове Имоти


Тип апартаменти


Местоположение
Бургас Варна Сливен Хасково ЯмболПодробно търсене
История на България

     

Територията на България е обитавана още от Каменната ера и Медно-каменната епоха. Археологически открития от това време са направени близо до Карлово, в региона на Нова Загора, Велико Търново, Видин, София, Тетевен, Троян и в Родопите. От това време датира и най-старото златно съкровище в света, открито край Варна.

Бронзовата епоха е ознаменувана с  заселването на траките, които са споменати за пръв път от Омир. Те се занимават със земеделие и животновъдство и оставят по територията на цяла България доказателства за богата си култура. От това време датира Вълчитрънското съкровище. В XI-VI век преди новата ера се появяват първите тракийски държавни обединения, разцветът на които е през VII-VI в. пр.н.е. През I век пр.н.е. техните земи са завладени от Рим, а от V в. са включени във Византия. Последващото славянско преселение на Балканския полуостров, през VI век постепенно ги претопява и подготвя “почвата” за създаването на младата Българска държава.
Под турско робство

Разделянето на страната на две царства-Видинско и Търновско , вседствие на болярски разногласия води до отслабване й. Тя става лесна плячка за Османската империя през 1396 година. В продължение на почти пет века...
› Прочети повече

Първото Българско царство

През втората половина на VII в. прабългарите се настаняват трайно на територията на днешна Североизточна България. Техният съюз със славяните води до образуването на  Българската държава, призната от Византия...
› Прочети повече

Втората българска държава

През 1018 г. след продължителни войни България е покорена от Византия. Свободолюбивите българи още през първите години на византийското управление започват да воюват срещу него. През 1186 г. въстанието, водено от...
› Прочети повече

Борбата за независимост

XVIII в. е обагрен с започналото развитие на  българската просвета и последващото формирането на българската нация, след години на подтисничество. Тръмплин за това става трудът на монаха Паисий Хилендарски-“История...
› Прочети повече

България след Освобождението

През 1876 г. избухва Априлското въстание–първият мащабен и организиран опит за освобождение от османското господство. То е жестоко смазано и удавено в кръв, но успява да привличе вниманието на европейските страни...
› Прочети повече

Балканската война

През 1912 г. България участва в Балканската война, като заедно със Сърбия и Гърция се бори за свободата на Тракия и Македония. Лаврите са на българска страна в тази война, но в последвалата Междусъюзническа война(1913 г.)...
› Прочети повече

Първата световна война

Първата световна война носи за българия национална катастрофа и през 1918 г. цар Фердинанд абдикира в полза на сина си Борис Трети. Мирният Ньойски договор от 1919 г. налага сурови клаузи на България, от които тя губи...
› Прочети повече

Втората световна война

През 40-те години на 20 век България се ориентира във външната си  политика към Германия и силите на Оста. По-късно участието на български кавалерийски взводове на Източния фронт е прекратено. Цар Борис Трети...
› Прочети повече

Комунистическа България

На 5 септември 1944 г. съветската армия навлиза в България и на 9 септември се установява правителството на Отечествения фронт, оглавено от Кимон Георгиев. През 1946 г. България е провъзгласена за република и Българската...
› Прочети повече

Демократична България

Демократичните промени за България се поставят на 10 ноември 1989 г. Само 2 години след това е  приета нова конституция и политическите партии са възстановени,а  собствеността, отнета през 1947 г. се възстановява,...
› Прочети повече

История на България